لرزش اساسی

لرزش اساسی چیست؟

Uncategorized
لرزش اساسی ، همچنین به عنوان لرزش خوش خیم اساسی شناخته می شود ، یک اختلال مغزی است که باعث می شود قسمتی از بدن شما به طور غیرقابل کنترل…